Mervärde bygger på trovärdighet

De aktiviteter, förändringar och framgångar som redovisas i årsberättelsen är dels intressanta i sig – de är också bevis för att du och ditt företag har den kompetens som krävs för att vara trovärdig.

Och trovärdighet är idag viktigare än någonsin. Det duger inte längre att nöja sig med att berätta att man är ”bra” eller ”bäst” eller ”ligger i framkant”. Fraser och floskler imponerar inte. De är snarare kontraproduktiva.

Att däremot berätta om den verklighet företaget arbetar i och med, hur det tar sig an sina utmaningar, hur det skapar sina ambitioner och visioner, hur det betraktar och analyserar sin omvärld – det är guld värt.

Hur företaget ska utvinna mervärde ur sin årsredovisning blir då just en fråga om relevans. Och relevans handlar inte om det egna företaget utan om mottagaren. Vad är målgruppen intresserad av?

 

Två strategier

Det finns i grunden två strategier. Antingen kan du skriva och tala om det du tycker är spännande och efterhand bygga upp en målgrupp, en publik, för det innehållet. Till exempel om ditt företag erbjuder en produkt som är ny och som omvärlden inte riktigt är mogen för. Eller också har man redan en målgrupp man vill nå. Den kan vara kunder, eller en kategori av kunder, den kan vara prospects, media, politiker etcetera. I Sverige eller i hela världen.

För att vara relevant på riktigt behöver företaget noga tänka igenom vilken kompetens det har. Kompetens är ett mynt med två sidor. Å ena sida kunskap och å andra det man kan genomföra. Dessutom behövs en ambition och vilja, ett engagemang för något som företaget vill uträtta. Sedan några år kallas den sortens engagemang för passion, ett modeord som lockar företag att med varierande grad av trovärdighet hävda att ”vi tillverkar med kärlek” eller ”vi älskar” – vad det nu är de gör. Trots att det egentligen borde vara självklart. En hygienfaktor.

 

Budskap och målgrupp

Äkta trovärdighet kan ett företag nå där kompetens och engagemang möts. Kommunikation som utgår från denna ”sweet spot” är oerhört kraftfull. Och varje företag kan gå till sin årsredovisning och läsa innantill precis vad som är deras kompetens och sedan fundera lite över vilka överväganden och strategier som ledde till det gångna årets framgångar och hur utvecklingen drivs vidare. Det är det du ska berätta om!

Företagets kapacitet att utveckla produkter och sin marknadsnärvaro kräver en strategi. I den bör givetvis all kommunikation ingå. Och den kräver en egen strategi. Den måste identifiera företagets sweet spot. Och den måste bestämma kommunikationens målgrupp.

Beroende på storlek och sortiment kan företag förstås ha flera sweet spots och målgrupper. Det är också en fråga om resurser. Framgångsrik kommunikation är verklighetsbaserad. Och verkligheten är alltid mer komplex än koncept som arbetas fram av reklam- eller PR-byråer.

Men också oändligt mycket mer trovärdig. Och, förstås, långsiktig.

 

Bygg en långvarig relation

Men hur ska kommunikationen utformas? Vad är det man ska välja ur årsredovisningen att berätta? Vilka kanaler är lämpliga?

Ja, allt det hänger på valet av målgrupp. Att välja målgrupp är en liten vetenskap i sig.

Sedan gäller det att ha koll på vad denna målgrupp är intresserad av. Den som kan kommunicera det målgruppen uppskattar eller är nyfiken på kan också bygga en nära och långvarig relation.

Att välja målgrupp och hur man ska nå den ska vi berätta mer om i nästa nyhetsbrev.

Låt mig bara avsluta för denna gång med att återknyta till begreppet mervärde. Precis som mervärdesskatt hänger det med i kommunikationens många led. Om det du berättar är intressant och relevant kommer din målgrupp att i sin tur förmedla det till sin målgrupp, som i sin tur…

Så, även om du jobbar på ett B2B-företag gör du klokt i att ha slutkonsumenten i åtanke när du utformar dina budskap.

Är gult fult och blått flott?

Många omfattande studier har gjorts om färgernas betydelse och hur de påverkar oss. Det finns inga säkra vetenskapliga belägg som kan bekräfta deras fysiologiska och psykologiska påverkan, men ett som är säkert är att vi blir berörda på något sätt.

Upplevelsen av färg är subjektiv. Vi uppfattar dem på olika sätt. Vår kultur och religion påverkar också hur vi uppfattar färger. Fram till mitten på 1800-talet var brudklänningar i Sverige svarta, då det var mer en fråga om ekonomi än om vad färgerna symboliserar. Idag förknippar vi vitt med glädje, oskuldsfullhet och svart med sorg.  I delar av Asien är vitt sorg.  

Vi använder också färg som visuell kommunikationen, till exempel som barn får vi lära oss att rött står för varmt och blått står för kallt på vattenkranen. Allt detta spelar in hur vi påverkas av färger.

Vad symboliserar de olika färgerna?

Färgerna nedan har vi plockat från Johannes Ittens färgsfär, se nedan färgcirkel.  Färgsfären bygger på tre grundfärger som blandas för att till slut omfatta tolv färger. Till den har vi lagt till svart och vitt. Det finns självklart andra indelningar, som Labreque & Milnes skala med elva färger men Ittens färgsfär ger en bra förståelse om de olika färgnyansernas förhållanden till varandra. Jag vill poängtera att färglära är mer komplex än vad som beskrivs nedan. Vi behöver beakta bland annat nyans och mättnad. Det berättar vi mer om i en annan artikel.

 

Vitt

Vitt förknippar vi med glädje, renlighet och oskuldsfullhet. Vitt kan även symbolisera ärlighet, skydd och lugn. Det är också fredens färg. Sedan 1907 års Haagkonvention är färgen tecken på att man överlämnar sig. Vitt kan också kännas sterilt, lite kliniskt och kyligt.

Att hitta företag som har vit logotyp är inte enkelt. Oftast ligger en vit logotyp på en färgad platta som ger en färgskiftning åt företaget. Exempelvis är SEBs logotyp vit på en grön platta.

Företag gör oftast en inverterad version av sin logotyp, det vill säga en vit version, när logotypen behöver synas bättre. Till exempel på en brokig bakgrund eller om bakgrundsfärgen är snarlik logotypens färg.

 

Svart

Svart symboliserar elegans, hög kvalitet, lyx, makt och prestige. Svart framstår även mystisk, ockult och hemlig samt sexuell och erotisk. Svart är även sorgens färg.

Företag med svart logotyp är enklare att hitta, men det är inte heller så vanligt, oftast vill man färgkoda sitt bolag med en kulör. Vanligtvis gör företag en vit respektive svart version av sin logotyp att använda i olika sammanhang när färg inte finns att tillgå, som vid utskrift i svart/vitt.

Logotyper i svartfärg

 

Gult

Gult associerar vi med lycka, positivitet, till och med optimism och värme. Kontaktskapande, aktiv, säker, intelligent och logisk. Det är en energifylld och optimistisk färg som pockar på din uppmärksamhet och används därför också för att signalera fara och/eller att varna.

Vi har lärt oss att uppmärksamma getingens beteckning som är svart och gul, den färgkombinationen har vi också på våra varningsskyltar som är trekantig med svart illustration på gul bakgrund och röd ram.

Innan radions tid, inom sjöfarten, användes gul flagga för att för att varna andra fartyg för var skepp som var satt i karantän. I Sverige används gult fortfarande som varningsfärg för personskador, våra ambulanser är gula.

Logotyper i gult

 

Orange/Brandgul

Orange representerar vänlighet, självsäkerhet och entusiasm. Färgen beskrivs som levande, varm och välkomnande och ger en känsla av inre balans och trygghet och uppmanar till handling.

Om du låter orange dra mer mot rött får du en bra signalfärg. Färgen avviker från de flesta av naturens färger och syns därför bra, till exempel trafikkoner är orange med vita breda ränder. Varningsmärken för frätande ämnen har oftast en svart illustration på orange bakgrund.

Logotyper orange

 

Rött

Rött får vårt hjärta att slå lite hårdare.  Vi reagerar när vi ser färgen och det finns en naturlig biologisk anledning till det, om vi skadar oss drar blodets röda färg till sig vår uppmärksamhet. Därför är också våra läppar röda och det är också en varningssignal till andra när vi blir arga och blodet rusar upp till huvudet.

Rött står för dynamik, attraktion, energi, ambition, styrka och framgång.

Men också för passion, kärlek och charm. Rött är evolutionärt och kraftfullt.

Logotyper i rött

 

Lila/purpur

Färgen associeras med kreativitet, kvinnlighet och andlighet, men också hemlighet, ensamhet och allvar.

Det finns en anledning till att omslag till deckare har mycket av de mörka tonerna: rött, lila, blått och svart i sina omslag. Alla de färgerna står även för mystik och ond bråd död.

Färgen associeras också med rikedom, ädelt och kungligt, likväl som grymhet och lidande.

Att lila står för rikedom och lojalitet beror dels på att i antiken var färgen populär på kläder som bars av styrande. Personer av rang i antikens Rom, så kallade purpurati, klädde sig i purpur och kostbart linne. Färgen framställdes från ett sekret som avsöndras från en körtel på Murexsnäckans mantel. För 1,5 gram färg krävdes över 12 000 snäckor, vilket gjorde att endast mycket rika hade råd med färgen.

Logotyper i lila färg

 

Blått

Blått omfattar en mängd olika nyanser: kornblå, marinblå, azur med mera. Generellt representerar blått trofasthet, lugn och frid. Andra egenskaper är fri, hoppfull, oändlig, intelligent, ansvarig, ärlig, konservativ, korrekt och stabilt, men också kallt, försiktigt, ensamt och melankoliskt.

Idag klär sig maktens män och kvinnor oftast i svart eller mörkblått, inom katolska kyrkan är purpurfärgen symbol för högt uppsatta män.

blåa logotyper

 

Grönt

Den dominerande färgen hos växter är grön, därför är det inte så konstigt att grön får symbolisera miljö och hållbarhet. Grönt i en mörkare nyans symboliserar förmögenhet och konservatism.

Grönt har en lugnande, avslappnande och välgörande effekt. Grönt med gul ton associerar till friskhet, ungdom och styrka, men också vänlighet och generositet. Lycka och harmoni, naturlig och framåtsträvande.

Grönt används också för att visa vad som är tillåtet, säkert och tryggt. Exempelvis betyder grön trafiksignal kör eller gå, nödutgångar är gröna.

Logotyper i grönt

 

Källor:
Wikipedia
Svenska kyrkan
Forskning.se
Wikiart.com

6 tips för presentationer som når fram

Finns det ett mer effektivt sätt att nå fram med mitt budskap? Hur gör jag för bli mer tydlig och göra större intryck (och avtryck)? Det är frågor som vi ställer oss när vi fått möjligheten att presentera oss – för ett företag och potentiell kund/samarbetspartner, i ett nätverk eller internt på företaget.

Här kommer några korta – och enkla – tips på hur du enkelt gör bättre presentationer (oavsett om du jobbar i Powerpoint eller Keynote).

Målgrupp

Vem pratar du till?
Vad som fungerar för en grupp av lyssnare, fungerar inte för en annan.
Ta reda på så mycket du kan om din publik och anpassa ditt budskap efter målgruppen.
Då är det lättare att du får deras fulla uppmärksamhet och ditt budskap når fram. Hela vägen.
Fråga dig vilket som är ditt HUVUDBUDSKAP. Fokusera på det och bygg sedan din presentation utifrån detta – då når budskapet fram.

Design

Använd de mallar som finns – följ företagets grafiska profil det förenklar för dig och stärker varumärket.

Om det inte finns en mall, så finns det några saker du bör tänka på när du skapar din presentation.
Logotyp: placerad på samma ställe på alla bilder, med undantag för introduktionsbilden.
Textstorlek och typsnitt: Begränsa dig till några få typsnitt och storlekar.
Rubriker: en storlek och ett typsnitt
Punkttexter: en storlek (mindre) och möjligen ett annat typsnitt
Brödtext: samma storlek som punkttexterna och samma typsnitt.

Fotografier, grafer och illustrationer i presentationen? Försök att hålla en liknande placering. Variation i storlek är OK, men inte för mycket bilderna emellan – då är risken för att det upplevs som hoppigt, och det tar fokus från ditt budskap.

Effekter? Använd de diskreta varianterna, undvik in- och utzoomningar, snurrande rubriker och annat otyg. (Kan i värsta fall framkalla sjösjuka.)
Återigen, fokus ska vara på dig och ditt budskap!

Förenkla!

En idé/ett budskap per slide/bild. Dränk inte publiken i argument och text. Risken är annars att du förvirrar mer än förklarar.

För mycket text döljer ditt budskap.
Gör inte ditt manus till en presentation. För mycket text på bilderna gör att publiken kroknar. Din publik läser texten FORTARE än du hinner berätta innehållet.
Dessutom – en publik som läser texten lyssnar inte på dig. Och då kan du ju lika gärna vara tyst och bara byta bild då och då…INTE vad du tänkte dig, eller hur?

Det är DU som är presentationen.

Bilderna ska fungera som ett stöd och förstärka det du säger.
Då når du ända fram och gör ett bestående intryck.

Nervös?

Självklart är alla nervösa innan en presentation. Helt normalt.
Dessutom är det bra, eftersom  det “håller dig på tårna” och höjer din energi.

Övning, övning, övning…

Självklart kan du allt om det ämne du ska presentera – men det finns annat att öva på!
Provpresentera inför publik (kollegor, mentor, familj) och även helt själv, klocka din presentation och dina bilder, så att du håller den utsatta tiden.
Memorera så mycket du kan. Då pratar du friare. Gör små kort/blad med dina stödord (inte hela manuset) som du kan hålla i handen.
Använd fjärrkontroll till datorn – då rör du dig mer avslappnat. Är du avslappnad, blir publiken avslappnad.
Öva tills du har ett bra tempo i presentationen (bildbyten) och en bra rytm i ditt tal.
Att prata för fort stressar både publiken och dig själv i onödan.
Våga pausa.
Våga vara tyst.
Då lyssnar publiken mer uppmärksamt på vad du säger.

Lycka till!

MEJORENSAYO.ES opinión: confianza agencia a comprar papeles de la universidad prontitud y tiempo

¿Estás cuestión debido a la necesidad de realizar complicados escuela asignaciones? mejorensayo.es ofrece completa Ideas que pueden ayudar conseguir bueno Partituras.

Ensayo Asistencia

mejorensayo.es puede ser descrito como organización Läs mer

Pay back A person to perform Assignment – What’s It?

A Startling Point about Pay Anyone to accomplish Assignment Uncovered

A company prepare template that you’re ready to customise to your own small enterprise data, help save, and print. The assignment experts will often exhibit all the writing companies Läs mer