Mervärde bygger på trovärdighet

De aktiviteter, förändringar och framgångar som redovisas i årsberättelsen är dels intressanta i sig – de är också bevis för att du och ditt företag har den kompetens som krävs för att vara trovärdig.

Och trovärdighet är idag viktigare än någonsin. Det duger inte längre att nöja sig med att berätta att man är ”bra” eller ”bäst” eller ”ligger i framkant”. Fraser och floskler imponerar inte. De är snarare kontraproduktiva.

Att däremot berätta om den verklighet företaget arbetar i och med, hur det tar sig an sina utmaningar, hur det skapar sina ambitioner och visioner, hur det betraktar och analyserar sin omvärld – det är guld värt.

Hur företaget ska utvinna mervärde ur sin årsredovisning blir då just en fråga om relevans. Och relevans handlar inte om det egna företaget utan om mottagaren. Vad är målgruppen intresserad av?

 

Två strategier

Det finns i grunden två strategier. Antingen kan du skriva och tala om det du tycker är spännande och efterhand bygga upp en målgrupp, en publik, för det innehållet. Till exempel om ditt företag erbjuder en produkt som är ny och som omvärlden inte riktigt är mogen för. Eller också har man redan en målgrupp man vill nå. Den kan vara kunder, eller en kategori av kunder, den kan vara prospects, media, politiker etcetera. I Sverige eller i hela världen.

För att vara relevant på riktigt behöver företaget noga tänka igenom vilken kompetens det har. Kompetens är ett mynt med två sidor. Å ena sida kunskap och å andra det man kan genomföra. Dessutom behövs en ambition och vilja, ett engagemang för något som företaget vill uträtta. Sedan några år kallas den sortens engagemang för passion, ett modeord som lockar företag att med varierande grad av trovärdighet hävda att ”vi tillverkar med kärlek” eller ”vi älskar” – vad det nu är de gör. Trots att det egentligen borde vara självklart. En hygienfaktor.

 

Budskap och målgrupp

Äkta trovärdighet kan ett företag nå där kompetens och engagemang möts. Kommunikation som utgår från denna ”sweet spot” är oerhört kraftfull. Och varje företag kan gå till sin årsredovisning och läsa innantill precis vad som är deras kompetens och sedan fundera lite över vilka överväganden och strategier som ledde till det gångna årets framgångar och hur utvecklingen drivs vidare. Det är det du ska berätta om!

Företagets kapacitet att utveckla produkter och sin marknadsnärvaro kräver en strategi. I den bör givetvis all kommunikation ingå. Och den kräver en egen strategi. Den måste identifiera företagets sweet spot. Och den måste bestämma kommunikationens målgrupp.

Beroende på storlek och sortiment kan företag förstås ha flera sweet spots och målgrupper. Det är också en fråga om resurser. Framgångsrik kommunikation är verklighetsbaserad. Och verkligheten är alltid mer komplex än koncept som arbetas fram av reklam- eller PR-byråer.

Men också oändligt mycket mer trovärdig. Och, förstås, långsiktig.

 

Bygg en långvarig relation

Men hur ska kommunikationen utformas? Vad är det man ska välja ur årsredovisningen att berätta? Vilka kanaler är lämpliga?

Ja, allt det hänger på valet av målgrupp. Att välja målgrupp är en liten vetenskap i sig.

Sedan gäller det att ha koll på vad denna målgrupp är intresserad av. Den som kan kommunicera det målgruppen uppskattar eller är nyfiken på kan också bygga en nära och långvarig relation.

Att välja målgrupp och hur man ska nå den ska vi berätta mer om i nästa nyhetsbrev.

Låt mig bara avsluta för denna gång med att återknyta till begreppet mervärde. Precis som mervärdesskatt hänger det med i kommunikationens många led. Om det du berättar är intressant och relevant kommer din målgrupp att i sin tur förmedla det till sin målgrupp, som i sin tur…

Så, även om du jobbar på ett B2B-företag gör du klokt i att ha slutkonsumenten i åtanke när du utformar dina budskap.

Smart produktion – Radbrytning

Ta kommandot över InDesign/InCopy

Något vi har fått frågor om är radbrytningar och hur du kan bryta en rad utan att skapa ett nytt stycke. Det finns många sätt att göra en radbrytning. Hur du ska göra beror oftast på varför du vill bryta raden just där. Du kanske inte vill avstava ordet, eller slippa bryta mellan kronor och värdet. Här listar vi de fem mest användbara radbrytningarna:

1. Mjuk radbrytning – när du vill att meningen ska börja på ny rad
men tillhöra samma stycke.

Självklart beroende på hur du önskar disponera din text, men ibland vill du bara börja med en ny rad utan att för den skull skapa ett nytt stycke.
Som vi har gjort med denna rad.

Gör följande: ställ markören framför första ordet i den mening du vill flytta till nästa rad.

Huvudmenyn: Text > Infoga brytningstecken > Fast radbrytning/Mjuk radbrytning

kortkommando:
mac: skift och radbrytning
pc: skift och radbrytning

2. Avstava ej ord

I InDesign är steg 1 att definiera hur du vill ha dina avstavningar. Hur du gör detta berättar vi  i kommande inlägg. Men om du nu har ett ord som du inte vill avstava, gör följande:

Placera markören framför ordet du inte vill avstava och skriv in följande kommando
mac: cmd + shift + minustecken
pc: ctrl + shift + minustecken

3. Håll ihop förkortningar, tal, måttenheter etc

Om du exempelvis förkortar orden bland annat, (bl.a.) så vill du inte att a:et står ensamt på raden under. Du kan då göra ett så kallat fast mellanrum, även kallat hårt mellanrum/blanksteg.

Ta bort mellanrummet och välj:

Huvudmenyn: Text > Infoga tomt utrymme > Hårt blanksteg

kortkommando:
mac: cmd + alt + x
pc: ctrl + alt + x

Ibland kan ett mellanslag skapa ett  för stort mellanrum mellan till exempel siffra och procenttecken, beroende på vilket typsnitt du använder. Då kan du göra ett litet mellanrum, så kallat tunt mellanrum, som blir riktigt snyggt.

Huvudmenyn: Text > Infoga tomt utrymme > Tunt blanksteg


Kortkommando:
mac:
cmd + alt + shift + m
pc: ctrl + alt + skift + m

På webben har det blivit vanligt att man skriver som i  engelskan, med punkt och komma i siffror för att raden inte ska brytas, t.ex. 1.000,00kr. Eller tar bort mellanslag mellan tal och procenttecken, t ex 10%. Vi rekommenderar att du inte gör så i trycksaker.

4. Mjuk bindestreck

När du vill bestämma var avstavningen ska hamna kan du använda dig av mjukt bindestreck också kallat mjuk devis eller diskret bindestreck. Om radfallet ändras döljs bindestrecket.

Oftast är avstavningen redan förinställd, men ibland kan det bli tokigt och du vill ändra det. Då finns ett bra kommande för att dela ordet, som gör ett så kallat mjukt bindestreck. Med det menas, att om radfallet ändras och ordet inte längre behöver avstavas döljs det synliga bindestrecket.

Ställ markören i ordet, där du vill ha ett mjukt bindestreck och välj:

Huvudmenyn: Text > Infoga specialtecken > Bindestreck och streck > Mjuka bindestreck.

Kortkommando:
mac: cmd + skift + bindestreck
pc: ctrl + shift + bindestreck

5. För att få plats med ett ord du inte vill avstava kan du manuellt
knipa eller spärra hela raden

Att spärra eller knipa en rad innebär att du gör raden glesare eller tätare (kallas kerning på fackspråk). Detta kan vara användbart om du inte vill avstava och det finns så att säga ”håligheter i texten” så du kan knipa raden en aning och få upp ordet. När ordet är för långt går det inte. Då får du skriva om meningen eller avstava.

Att kerna kan även vara lämpligt om du vill få bort en kort ensamrad, dvs den sista raden som avslutar ett stycke hamnar på en ny sida, alternativ när första raden i ett stycke hamnar sist på sidan innan.

Markera hela meningen, inklusive ordet du vill få upp på samma rad,
ange på teckenpanelen/kontrollpanelen ett numeriskt värde på menyn Spärra/knip.

spärra/Knip

kortkommando:
mac: alt + vänsterpil/högerpil, för att knipa/spärra
pc: alt + vänsterpil/högerpil, för att knipa/spärra

Observera att du kan knipa vissa teckensnitt mer än andra. Var försiktigt med knipa eller spärra eftersom det kan försämra läsbarheten. Ha som regel att aldrig knipa mer än värdet 20.