Inlägg

Mervärde bygger på trovärdighet

De aktiviteter, förändringar och framgångar som redovisas i årsberättelsen är dels intressanta i sig – de är också bevis för att du och ditt företag har den kompetens som krävs för att vara trovärdig.

Och trovärdighet är idag viktigare än någonsin. Det duger inte längre att nöja sig med att berätta att man är ”bra” eller ”bäst” eller ”ligger i framkant”. Fraser och floskler imponerar inte. De är snarare kontraproduktiva.

Att däremot berätta om den verklighet företaget arbetar i och med, hur det tar sig an sina utmaningar, hur det skapar sina ambitioner och visioner, hur det betraktar och analyserar sin omvärld – det är guld värt.

Hur företaget ska utvinna mervärde ur sin årsredovisning blir då just en fråga om relevans. Och relevans handlar inte om det egna företaget utan om mottagaren. Vad är målgruppen intresserad av?

 

Två strategier

Det finns i grunden två strategier. Antingen kan du skriva och tala om det du tycker är spännande och efterhand bygga upp en målgrupp, en publik, för det innehållet. Till exempel om ditt företag erbjuder en produkt som är ny och som omvärlden inte riktigt är mogen för. Eller också har man redan en målgrupp man vill nå. Den kan vara kunder, eller en kategori av kunder, den kan vara prospects, media, politiker etcetera. I Sverige eller i hela världen.

För att vara relevant på riktigt behöver företaget noga tänka igenom vilken kompetens det har. Kompetens är ett mynt med två sidor. Å ena sida kunskap och å andra det man kan genomföra. Dessutom behövs en ambition och vilja, ett engagemang för något som företaget vill uträtta. Sedan några år kallas den sortens engagemang för passion, ett modeord som lockar företag att med varierande grad av trovärdighet hävda att ”vi tillverkar med kärlek” eller ”vi älskar” – vad det nu är de gör. Trots att det egentligen borde vara självklart. En hygienfaktor.

 

Budskap och målgrupp

Äkta trovärdighet kan ett företag nå där kompetens och engagemang möts. Kommunikation som utgår från denna ”sweet spot” är oerhört kraftfull. Och varje företag kan gå till sin årsredovisning och läsa innantill precis vad som är deras kompetens och sedan fundera lite över vilka överväganden och strategier som ledde till det gångna årets framgångar och hur utvecklingen drivs vidare. Det är det du ska berätta om!

Företagets kapacitet att utveckla produkter och sin marknadsnärvaro kräver en strategi. I den bör givetvis all kommunikation ingå. Och den kräver en egen strategi. Den måste identifiera företagets sweet spot. Och den måste bestämma kommunikationens målgrupp.

Beroende på storlek och sortiment kan företag förstås ha flera sweet spots och målgrupper. Det är också en fråga om resurser. Framgångsrik kommunikation är verklighetsbaserad. Och verkligheten är alltid mer komplex än koncept som arbetas fram av reklam- eller PR-byråer.

Men också oändligt mycket mer trovärdig. Och, förstås, långsiktig.

 

Bygg en långvarig relation

Men hur ska kommunikationen utformas? Vad är det man ska välja ur årsredovisningen att berätta? Vilka kanaler är lämpliga?

Ja, allt det hänger på valet av målgrupp. Att välja målgrupp är en liten vetenskap i sig.

Sedan gäller det att ha koll på vad denna målgrupp är intresserad av. Den som kan kommunicera det målgruppen uppskattar eller är nyfiken på kan också bygga en nära och långvarig relation.

Att välja målgrupp och hur man ska nå den ska vi berätta mer om i nästa nyhetsbrev.

Låt mig bara avsluta för denna gång med att återknyta till begreppet mervärde. Precis som mervärdesskatt hänger det med i kommunikationens många led. Om det du berättar är intressant och relevant kommer din målgrupp att i sin tur förmedla det till sin målgrupp, som i sin tur…

Så, även om du jobbar på ett B2B-företag gör du klokt i att ha slutkonsumenten i åtanke när du utformar dina budskap.